Bine ați venit pe site-ul nostru web https://webdevelop.ro. Această secțiune vă informează despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către webdevelop și despre drepturile dvs. în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) al Uniunii Europene (UE) 679/2016, Legea de Implementare a Prevederilor GDPR și alte decizii ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Ce date cu caracter personal colectăm? Vom colecta datele dvs. personale referitoare la adresa de e-mail și datele de contact ale persoanei sau reprezentantului companiei care ne contactează, inclusiv în solicitare (de exemplu, nume, prenume, număr de telefon și adresă).

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor Suntem entitatea juridică responsabilă pentru prelucrarea datelor și operatorii de date cu caracter personal. În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare definite mai jos, prelucrăm atât datele cu caracter personal furnizate direct de către client în momentul transmiterii solicitării, cât și alte date personale furnizate de terți și date pe care le generăm noi în urma prelucrării acestora. Aceste date pot fi încadrate în următoarele categorii:

  • Date de identificare: nume, prenume.
  • Date de contact: adresă de domiciliu/de corespondență, adresă de e-mail, număr de telefon fix și număr de telefon mobil.

De ce prelucrăm datele dvs. și ce temeiuri juridice avem? Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

  • Pentru executarea unui contract sau pentru realizarea demersurilor precontractuale.
  • Rezervarea și comercializarea de produse online.
  • Reclamă, marketing și publicitate.
  • În scopuri de gestiune financiar-contabilă, conform legislației fiscale.
  • În scopuri de audit intern sau audit financiar.

Dacă doriți să participați la programele noastre de loializare pentru clienții activi, la diverse concursuri și tombole, la studii de satisfacție privind serviciile contractate, să primiți pe e-mail buletine informative (de tip newsletter) sau diverse materiale promoționale prin poștă, avem nevoie de consimțământul dvs. expres pentru a vă putea prelucra datele cu acest scop. În cazul în care ne-ați acordat consimțământul, sunteți îndreptățit să vi-l retrageți oricând, pentru una sau toate operațiunile de prelucrare